Комисија за хартије од вредности је на 119. седници деветог сазива, одржаној 21. фебруара 2020. године, донела решење којим се овлашћеној банци Јубмес банка а.д. Београд  одузима дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва, а на основу захтева за престанак обављања делатности. Овлашћена банка се брише из регистра издатих дозвола.
Опширније...

Јуче је у Београду у Палати Србија одржан округли сто под називом „Стратегија за развој тржишта капитала  у Републици Србији“. Овај догађај је окупио представнике Министарства финансија, Народне банке Србије, Београдске берзе, Централног регистра депоa и клирингa хартија од вредности, Комисије за хартије од вредности, као и међународне партнере из Светске банке, Европске банке за обнову и развој (EBRD), Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Програма Уједињених нација за развој (UNDP).
Опширније...

Измењени и допуњени Закон о тржишту капитала ступа на снагу сутра, 12. фебруара 2020. године. Наиме, 4. фебруара је у „ Службеном гласнику РС“, број 9/2020 објављен Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала. Донет је због потребе да се усагласи са Законом о изменама и допунама Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019).
Опширније...