Јуче је у Београду у Палати Србија одржан округли сто под називом „Стратегија за развој тржишта капитала  у Републици Србији“. Овај догађај је окупио представнике Министарства финансија, Народне банке Србије, Београдске берзе, Централног регистра депоa и клирингa хартија од вредности, Комисије за хартије од вредности, као и међународне партнере из Светске банке, Европске банке за обнову и развој (EBRD), Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Програма Уједињених нација за развој (UNDP).
Опширније...

Измењени и допуњени Закон о тржишту капитала ступа на снагу сутра, 12. фебруара 2020. године. Наиме, 4. фебруара је у „ Службеном гласнику РС“, број 9/2020 објављен Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала. Донет је због потребе да се усагласи са Законом о изменама и допунама Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019).
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је усвојила подзаконска акта за примену Закона о робним берзама: Правилник о минималној садржини правила пословања робне берзе и Правилник о давању дозволе за обављање делатности, трговању и надзору над радом робне берзе. Правилници су објављени 31. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС", бр. 8/2020.
Опширније...