Сви учесници на тржишту капитала настављају да обављају активности у складу са релевантним прописима, уз поштовање мера прописаних од стране Владе Републике Србије које се односе на болест COVID-19 (болест изазвана корона вирусом).
Опширније...

У петак, 28. фебруара 2020. године је у просторијама Комисије за хартије од вредности одржана прва седница Одбора за јавни надзор ревизије у складу са новим Законом о ревизији који јавни надзор над обављањем ревизије и контроле квалитета над радом ревизорске струке обједињује у оквиру једне институције – Комисије за хартије од вредности.
Опширније...

Данас је у Привредној комори Србије одржан семинар о откривању превара на тржишту капитала у организацији Удружења сертификованих истражитеља превара Србије (ACFE Србија) и Привредне коморе. Семинар су одржали инспектори Комисије за хартије од вредности пред разноликим аудиторијумом, представницима државног и приватног сектора, професионалцима који се баве спречавањем, откривањем и истрагама превара и корупције, тужиоцима, ревизорима, службеницима за усклађеност пословања, истражитељима и форензичарима.
Опширније...