Брокерско-дилерском друштву Дил брокер а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва, коју је издала Комисија за хартије од вредности, а на основу захтева за престанак обављања делатности овог инвестиционог друштва. Друштво се брише из регистра издатих дозвола брокерско-дилерских друштава. Рачуни финансијских инструмената, емисиони рачуни и рачуни новчаних средстава клијената који нису сами изабрали депозитара, пренети су друштву Intercity broker a.d. Београд, без накнаде.
Опширније...

Комисија  је 10. маја 2019. године донела привремено решење којим је, услед утврђених незаконитости и неправилности у пословању, брокерско-дилерском друштву CapitalOne а.д. Београд изречена мера забране обављања делатности инвестиционог друштва у трајању од 30 дана. Како брокерско-дилерско друштво није поступило по наведеном решењу,  а такође имајући у виду да је  Комисија у претходном периоду у више наврата предузимала мере према друштву CapitalOne, које нису довеле до тога да ово друштво своје пословање усклади са важећим прописима, Комисија је на 95. седници од 13. јуна 2019. године изрекла меру одузимања дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва CapitalOne, на период од 6 месеци због непоступања по раније донетом решењу.
Опширније...

Након успешно завршеног поступка консултација на тему криптовалута и токена и изузетног одзива на упућени позив на консултације, данас је у Комисији за хартије од вредности одржан округли сто на тему додатне регулације крипто-имовинских права. Учешће на округлом столу узели су представници Кабинета председника Владе, Министарства финансија, Београдске берзе, Савета страних инвеститора, USAID-a, као и представници индустрије, адвокати и инжењери који су учествовали у позиву на консултације који је Комисија недавно обавила. 
Опширније...