У складу са чланом 50 Закона о тржишту капитала ( " Сл. гласник РС", бр. 31/2011) и одредбама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава ("Сл. гласник РС", бр. 14/2012 и 5/2015) јавна друштва су дужна, као и претходне године, да најкасније четири месеца након завршетка пословне године, дакле до 30.04.2015. године, објаве на својим интернет странама, доставе Комисији и Београдској берзи годишњи извештај. Годишњи извештај се доставља Комисији у папирном и електронском облику (на CD-у).
Опширније...

У наставку свог континуираног рада и сарадње са универзитетима, залагањима на едукацији младих о основним постулатима тржишта капитала и начину функционисања неких од основних институција на њему, председник Комисије за хартије од вредности др Зоран Ћировић је 23. марта у сали Комисије одржао предавање за студенте Правног факултета Београдског универзитета. Комисију за хартије од вредности посетили су студенти треће и четврте године Правног факултета, у организацији Европског удружења студената права ЕЛСА Београд и Комисије за хартије од вредности.
Опширније...

Поводом учесталих обраћања Комисији за хартије од вредности са питањима која се односе на крајњи рок за достављање годишњих извештаја јавних друштава, напомињемо да је чланом 50 Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011),  прописано да је јавно друштво дужно да најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, састави годишњи извештај, објави га јавности и достави Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту, односно МТП на коме су хартије од вредности тог друштва укључене.
Опширније...