Испити за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере биће одржани и у септембарско-октобарском испитном року у просторијама Комисије за хартије од вредности. Пријављивање за полагање испита за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере почиње 4. септембра 2019. године и трајаће до 25. септембра 2019.
Опширније...

На седници одржаној 16. августа 2019. године, Комисија за хартије од вредности је усвојила решење којим се кредитној институцији  API Bank а.д. Београд даје дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва и вршење инвестиционих услуга. Комисија је утврдила да банка  испуњава законом прописане услове за давање дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности je 15.7.2019. године издала налог за блокаду средстава на новчаним рачунима и рачунима хартија од вредности брокерско-дилерског друштва CapitalOne а.д. Београд у трајању од три месеца. Позивају се лица, ранији клијенти друштва CapitalOne да се најкасније до 15.9.2019. године јаве Комисији за хартије од вредности на имејл адресу nadzor@sec.gov.rs, уколико сматрају да су оштећени приликом пружања услуга овог брокерско-дилерског друштва.
Опширније...