Кoмисија за хартије од вредности је утврдила текст Нацрта правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва. Овим правилником регулисаће се минимални захтеви за управљање ризиком ликвидности брокерско-дилерског друштва, начин израчунавања показатеља ликвидности, најнижи дозвољени ниво ликвидности, садржај, начин и рок извештавања о наступању немогућности извршавања доспеле новчане обавезе, као и садржај, начин и рок извештавања брокерско-дилерског друштва о ликвидности.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на својој 324. седници одржаној 11. марта 2016. године донела решење којим је брокерско-дилерском друштву Athena Capital а.д. Београд одузета дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва услед утврђених неправилности у раду. На истој седници је донето и решење у вези са престанком обављања делатности овлашћене банке Sberbank Srbija а.д. Београд. За ова друштва је извршено брисање из регистра издатих дозвола.
Опширније...

Данас су Комисију за хартије од вредности посетила деца из Економско-трговинске средње школе из Шапца, ученици другог разреда са својим професоркама. Предавање за ученике одржао је члан Комисије др Милко Штимац на тему акционарства и тржишта капитала. Др Штимац је уз пуно практичних примера деци приближио основне појмове из ове области. А било је речи и о почецима финансијске писмености.
Опширније...