Архива

Назив Датум ажурирања Преузимање
Ставови о стицању и отуђењу сопствених акција 12. децембар 2015.
Ставови у вези повећања капитала отворених акционарских друштава 12. децембар 2015.
О пријему налога клијената ван седишта БДД 12. децембар 2015.
О хомогенизацији 12. децембар 2015.
Ставови Комисије о повећању капитала А.Д. 12. децембар 2015.
Став Комисије у вези са докапитализацијом у стварима и правима 12. децембар 2015.
Ставови Комисије везани за условно повећање капитала А.Д. 12. децембар 2015.
Став Комисије о повећању основног капитала по основу расподеле из добити 12. децембар 2015.
Оцена стања и ставови комисије о тржишту краткорочних ХОВ 12. децембар 2015.
Ставови Комисије везани за условно повећање капитала 12. децембар 2015.
Ставови Комисије када купац у секундарној трговини стиче 25% и веће учешће у основном капиталу А.Д. 12. децембар 2015.