Овлашћени учесници

Назив Датум ажурирања Преузимање
Мишљење у вези са применом Правила пословања Централног регистра и Корисничког упутства везано за исплату дивиденди 31. август 2005.
Мишљење у вези са секундарним трговањем дужничким хартијама од вредности емитованим у складу са одредбом чл. 44. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 18. јануар 2005.
Мишљење у вези са чланом 125. тачка 6. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 30. август 2006.
Мишљење о гаранцији банке у поступку одобрења понуде за преузимање 13. април 2006.
Изјашњење комисије у вези са процедуром отварања власничких рачуна и пријема налога за трговање 5. јул 2005.
Мишљење везано за питање да ли брокерско-дилерско друштво основано за обављање брокерских послова може да инвестира своја средства у куповину хартија од вредности на организованом тржишту или ван њега 21. април 2004.
Мишљење у вези са тумачењем појма трговања односно забране трговања 10. март 2004.