Берза

Назив Датум ажурирања Преузимање
Мишљење у вези са секундарним трговањем дужничким хартијама од вредности емитованим у складу са одредбом чл. 44. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 18. јануар 2005.
Мишљење поводом захтева Београдске берзе а.д. у вези са организовањем трговине акцијама Београдске Берзе а.д. Београд 22. децембар 2004.
Мишљење у вези са евидентирањем друштвеног капитала у Централном регистру 14. децембар 2004.
Мишљење у вези могућности трговине на берзи акцијама чији су власници правна или физичка лица са територије бивших република СФРЈ 21. децембар 2004.
Мишљење у вези са учешћем конзорцијума у блок трансакцији 14. октобар 2004.
Мишљење везано за котирање акционарских друштава 24. мај 2006.
Мишљење у вези понуде за преузимање акција и привремене обуставе трговања 30. март 2006.
Мишљење у вези са стицањем акција Берзе у поступку стечаја банака 28. април 2004.
Мишљење у вези са стицањем чланства на Берзи и дозвола овлашћеним брокерима 28. април 2004.
Мишљење у вези са применом чл. 42. Закона 21. април 2004.