Комисија за хартије од вредности је на 29. седници IX сазива донела решење којим је утврдила незаконитости и неправилности у раду Брокерско-дилерског друштва CAPITALONE а.д. Београд. Друштву је наложено отклањање утврђених незаконитости и неправилности. Уз то, Комисија је друштву привремено забранила обављање свих послова из дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва у трајању од 30 дана.
Опширније...

Поводом мишљења управе друштва Енергопројект холдинг а.д. Београд у вези са понудом за преузимање акција овог друштва од стране Напред развој а.д, које је дана 20.7.2017. године објављено у дневним листовима „Политика” и „Данас”, Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) издаје следеће саопштење:
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на седници одржаној у петак 7. јула 2017. године, дала дозволу за рад друштву за управљање инвестиционим фондовима WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD. Делатност овог друштва обухватаће  делатност  оснивања и управљања отвореним инвестиционим фондом, организовање и управљање затвореним инвестиционим фондом, као и  управљање приватним инвестиционим фондом.
Опширније...