Комисија за хартије од вредности је на седници одржаној у петак 29. септембра 2017. године на захтев друштва за управљање инвестиционим фондовима WVP FUND MANAGEMENT а.д. Београд овом друштву одобрила организовање четири отворена инвестициона фонда. У питању су: WVP CASH фонд очувања вредности имовине, WVP BALANCED балансирани фонд, као и WVP PREMIUM и WVP DYNAMIC фондови раста вредности имовине. Фондови се организују на неодређено време.
Опширније...

Обавештавају се кандидати да је почело пријављивање за полагање 31. брокерског испита. Oдржавање испита планирано је за уторак 31. октобар 2017. године, са почетком у 10.00 часова у просторијама Комисије за хартије од вредности.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на 33. седници IX сазива одржаној 14. септембра 2017. године, донела решење којим је у Регистар инвестиционих фондова уписала приватни инвестициони фонд PIF WMEP-3 D.O.O. Београд Нови Београд. Фондом ће управљати Друштво за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST а.д. Београд.
Опширније...