Јуче је у Љубљани у просторијама Агенције за тржиште хартија од вредности (АТВП) потписана Декларација о сарадњи међу регулаторима тржишта капитала у региону. Декларацију су потписали регулатори тржишта капитала Републике Хрватске (ХАНФА), Словеније (АТВП), Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко Дистрикта БиХ, Републике Црне Горе, Републике Македоније и Комисија за хартије од вредности Републике Србије.
Опширније...

Кoмисија за хартије од вредности је припремила текст Нацрта правилника о извештавању о адекватности капитала брокерско-дилерског друштва и овим путем позива заинтересована лица и учеснике на тржишту капитала да узму учешћа у процесу припреме подзаконских аката и дају коментаре и сугестије на нацрт овог правилника.
Опширније...

Од уторка 4. октобра 2016. године, почиње достава извештаја о ликвидности брокерско-дилерских друштава у Србији путем Портала за извештавање Комисије за хартије од вредности. Октобарски месечни извештаји о показатељу ликвидности и обиму ликвидности биће достављани искључиво путем Портала за извештавање.
Опширније...