Београдска берза (BELEX) је данас постала активни члан SEE Link мреже, чиме је трговање путем ове платформе постало могуће и на домаћем тржишту капитала. Београдска берза је прва која се активно прикључила SEE Link платформи након три берзе оснивача. SEE Link пројекат покренуле су берзе из Бугарске, Хрватске и Македоније, са циљем да се креира регионална инфраструктура за трговање хартијама од вредности.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је дала дозволу за рад новом брокерско-дилерском друштву Kapital RS Inc. а.д. Београд. Ово друштво је дозволу добило за обављање делатности инвестиционог друштва и обављање инвестиционe услугe инвестиционо саветовање. Уз то може обављати и додатне услуге: савети друштвима у вези са структуром капитала, пословном стратегијом, спајањем и куповином друштава, истраживање и финансијска анализа у области инвестирања и давање општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инструментима.
Опширније...

Издаваоцу Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) Комисија је одобрила објављивање јединственог проспекта за издавање јавном понудом I емисије трогодишњих обвезница у укупном обиму од 2.500.000.000,00 динара, као и њихово укључење у трговање на сегмент регулисаног тржишта Београдске берзе.
Опширније...