На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности објављено је ново видео упутство за кориснике Портала. Ово упутство намењено је обвезницима извештавања Комисије за хартије од вредности и објашњава како се електронским путем доставља захтев за измену месечних и годишњих извештаја. 
Опширније...

У Регистар инвестиционих фондова уписана су четири нова, отворена инвестициона фонда. Наиме, Комисија за хартије од вредности је на седници одржаној 19. октобра позитивно решила захтеве ДЗУ WVP FUND MANAGEMENT за упис следећих инвестиционих фондова у Регистар: WVP CASH фонд очувања вредности имовине, WVP BALANCED балансирани фонд, као и WVP PREMIUM и WVP DYNAMIC фондови раста вредности имовине.
Опширније...

Владислав Станковић, члан Комисије за хартије од вредности, одржао је предавање у просторијама Правосудне академије за тужиоце основних и виших тужилаштва као и њихове заменике у оквиру програма „Економска знања од значаја за кривични поступак“.
Опширније...