Комисија за хартије од вредности је 3. фебруара 2017. године примљена у чланство Глобалног договора Уједињених нација (United Nations Global Compact). Глобални договор je удружење посвећено промовисању друштвено одговорног пословања. Чланице се обавезују да своје делатности усагласе са десет универзалних принципа из области људских права, рада, заштите животне околине и борбе против корупције.
Опширније...

Представници Комисије за хартије од вредности, председник Комисије др Предраг Дедеић и чланови Комисије, учествовали су током јучерашњег дана на радионици коју је организовала Светска банка под називом Финансијски систем у Србији и могућа сценарија за 2025. годину („The Financial System in Serbia-From 2025 Scenarios to Action Today“).
Опширније...