Комисија за хартије од вредности је на 11. седници одржаној 22. фебруара 2017. године усвојила Правилник о службеном регистру информација. Правилник ступа на снагу осам дана након његовог објављивања у Службеном гласнику, након чега ће обвезници обавештавања бити дужни да све информације које се односе на јавна друштва достављају Комисији путем Портала искључиво у електронском облику.
Опширније...

Почетком фебруара је на Економском факултету у Београду одржан састанак овлашћених финансијских аналитичара (CFA Charterholders) и кандидата за стицање овог звања у циљу оснивања CFA удружења у Србији. Састанак је окупио преко 80 регионалних инвестиционих професионалаца. Формирање удружења у Србији ће имати за циљ промовисање високих професионалних и етичких стандарда у складу са најбољом међународном праксом.
Опширније...