Комисија за хартије од вредности је на деветој седници од 03. фебруара 2017. године донела Правилник о злоупотребама на тржишту, одобрењу трговања током периода забране трговања и истраживању тржишта као и Правилник о изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности. Правилници су објављени у "Службеном гласнику РС", бр. 15/2017 и ступају на снагу у петак 10. марта 2017. године.
Опширније...

Како бисте нeсмeтaнo и бeз појаве упoзoрeњa нaстaвили дa кoриститe вeб сeрвисe Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти, пoтрeбнo je инстaлирaти три сeртификaтa Приврeднe кoмoрe Србиje PKSCARoot.cer, PKSCAClass1.cer и PKSCAClass2.cer. Ове сертификате мoжeтe прeузeти на слeдeћoj стрaници Комисије Информације о Порталу.
Опширније...

На иницијативу Продуктне берзе, у Комисији за хартије од вредности 23. фебруара je одржан међуресорни састанак на тему унапређења и уређења робно-берзанског пословања. Састанку су присуствовали представници Министарства пољопривреде, Министарства трговине, Министарства финансија, Привредне коморе Србије, Продуктне берзе, Централног регистра и Комисије за хартије од вредности.
Опширније...