Од ове године достављање редовног годишњег финансијског извештаја, ревизорског извештаја, годишњег извештаја о пословању и одлука о њиховом усвајању Комисији за хартије од вредности вршиће се само електронским путем, преко Портала за извештавање. Рок за доставу годишњих извештаја остаје исти – 30. април 2017. године. Достављање годишњих финансијских извештаја биће омогућено од половине априла.
Опширније...

Нови Правилник о Службеном регистру информација ступа на снагу у понедељак 20. марта ове године. Од овог датума обвезници обавештавања су дужни да све информације које се односе на јавна друштва достављају Комисији путем Портала искључиво у електронском облику.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на десетој седници одржаној 10. фебруара 2017. године усвојила Правилник о примени изузетака од обавезе објављивања проспекта. Правилник је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 15/2017. На снагу ступа у петак, 10. марта 2017. године.
Опширније...