На 17. седници  IX сазива одржаној 11.4.2017. године Комисија за хартије од вредности донела је решење о упису у Регистар инвестиционих фондова приватног инвестиционог фонда PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD. Овим фондом управља друштво за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST.
Опширније...

На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности постављено је видео-упутство са детаљним објашњењима на који начин се попуњавају и достављају финансијски извештаји. Ово упутство се односи на брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционе фондове, Београдску берзу и Централни регистар.

(Не односи се на јавна друштва!)
Опширније...

Правилник о изменама и допунама правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава објављен је у Службеном гласнику бр. 24/2017 од 17. марта 2017. године. На снагу је ступио осмог дана од дана објављивања, односно 25.3.2017. године.
Опширније...