Комисија за хартије од вредности је усвојила измене правилника којима се уређују контни оквири и садржина рачуна контних оквира за брокерско-дилерска друштва, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима, као и берзе. Правилницима су прописани садржина и форма образаца финансијских извештаја, којима се обезбеђује пуна примена МРС/МСФИ у складу са Законом о рачуноводству. Саставни део ових правилника чине обрасци за контне оквире, финансијске извештаје и статистичке извештаје.
Опширније...

Поводом обележавања јубилеја 10 година постојања Београдске банкарске академије, 9. и 10. децембра 2014. године, Институт економских наука и Београдска банкарска академија организовали су дводневну, међународну, научну конференцију под називом: „New Economic Policy Reforms". Првог дана конференције учесницима се обратио и представник Комисије за хартије од вредности др Зоран Ћировић који је одржао предавање уз презентацију о механизмима финансирања локалних самоуправа у Републици Србији.
Опширније...

У петак, 5 децембра 2014. године на Универзитету Сингидунум одржана је међународна научна конференција “ФИНИЗ” – Финансијско извештавање у функцији корпоративног управљања. Комисија за хартије од вредности је, као пријатељ Конференције, подржала одржавање овог научног скупа, уважавајући значај подизања квалитета финансијског извештавања и управљања корпоративним финансијама.
Опширније...