Захтев за давање сагласности на именовање руководиоца депозитара АИФ-а, односно потврде да руководилац депозитара задовољава услове из члана 155. став 8. Закона о алтернативним инвестиционим фондовима

Захтев за давање сагласности на именовање руководиоца депозитара АИФ-а, односно потврде да руководилац депозитара задовољава услове из члана 155. став 8. Закона о алтернативним инвестиционим фондовима
File Name: 002_DEPOZITAR_Depozitar_Rukovodilac.doc
File Size: 53 KB
File Type: application/msword
Hits: 82
Created Date: 17 May 2020
Last Updated Date: 17 May 2020